Informatie

Art 8 : de arts moet zich bewust zijn van zijn sociale plichten tov de gemeenschap

„Art 32 : de al dan niet vrij gekozen arts zal enkel op gewetensvolle wijze en op wetenschappelijke gronden beslissingen nemen

„Art 99 : de arts moet zowel de onaantastbare rechten van de menselijke persoon eerbiedigen als zijn plichten tegenover de gemeenschap vervullen

„Art 102 : de arts moet gewetensvol en in alle objectiviteit elk voor het verkrijgen van sociale voordelen vereist document opstellen

„Art 103 : onverminderd de bepalingen van art 36, alinea 1, betreffende de diagnostische en therapeutische vrijheid, moet de arts zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Het bestaan van prive- of openbare verzekeringen betekent niet dat hij mag afwijken van de in alinea 2 van art 36 opgenomen bepaling inzake misbruik van de therapeutische en diagnostische vrijheid