Informatie

Code van geneeskundige plichtenleer

Art 8 : de arts moet zich bewust zijn van zijn sociale plichten tov de gemeenschap

„Art 32 : de al dan niet vrij gekozen arts zal enkel op gewetensvolle wijze en op wetenschappelijke gronden beslissingen nemen

„Art 99 : de arts moet zowel de onaantastbare rechten van de menselijke persoon eerbiedigen als zijn plichten tegenover de gemeenschap vervullen

„Art 102 : de arts moet gewetensvol en in alle objectiviteit elk voor het verkrijgen van sociale voordelen vereist document opstellen

„Art 103 : onverminderd de bepalingen van art 36, alinea 1, betreffende de diagnostische en therapeutische vrijheid, moet de arts zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Het bestaan van prive- of openbare verzekeringen betekent niet dat hij mag afwijken van de in alinea 2 van art 36 opgenomen bepaling inzake misbruik van de therapeutische en diagnostische vrijheid

Wat doen wij?

Verdediging van de professionele belangen en permanente opleiding / wetenschappelijke bijscholing.

Verdediging van de professionele belangen:

 • Jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Overlegvergaderingen met afgevaardigden van lokale verenigingen van raadgevende artsen en medische experten
 • Inwinnen van juridisch adviezen
 • Overleg met zusterorganisaties (oa NCGD, Abefradoc, AMEJ, WVV,...)
 • Vertegenwoordiging bij de bevoegde commissies bij Assuralia, justitie, Fedris en sociale verzekeringsgeneeskunde

 Permanente opleiding & Wetenschappelijke bijscholing:

 • Lokale verenigingen organiseren jaarlijks een viertal wetenschappelijke bijscholingen
 • Het bestuur organiseerde in 2016 3 consensusvergaderingen
 • Benevermedexfonds
 • Jaarlijks symposium
 • Contacten worden gelegd met de universitaire opleidingsdiensten en andere verenigingen zoals NCGD, WVV, AMEJ en Abefradoc
 • Deelname commissies sociale verzekeringsgeneeskunde
 • Publicaties op website

 

Wie zijn wij?

Benevermedex (Belgische Nederlandstalige Vereniging van Verzekerings- raadsgeneesheren en Medische Experten) vzw.

Oprichting: 13 maart 2013. Registratie statuten: 19 april 2013

Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Onafhankelijke Specialisten in Verzekeringsgeneeskunde en Medische Experten, hoofdzakelijk actief als raadgevende artsen voor Verzekeringsmaatschappijen en Rechtbanken (Erkenningcommissie, opleiding, opleidingplaatsen/stagemeesters)

Benevermedex onderhoudt relaties met haar zustervereniging in het zuiden van het land: Abefradoc, is lid van AEDME (Association Européenne des Médecins Experts) en onderhoudt contacten met Assuralia (o.m. de Commissie Adviserende Artsen-Verzekeraars, wat aanleiding gaf tot een gemeenschappelijke ethisch charter in 2015), Fedris, de WVV, AMEJ, de Orde der Artsen, justitie, verantwoordelijke voor de opleiding verzekeringsgeneeskunde (KUL, UA en UG),  en het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België.