Informatie

THE CONSEQUENCES OF LONG COVID A Special Virtual Event to Take Place Thursday, May 20, 2021

 

SPECIAL VIRTUAL EVENT

 

 ADRESSING THE CONSEQUENCES OF LONG COVID

 

A Special Virtual Event to Take Place

Thursday, May 20, 2021

In Europe :

Brussels (CEST) from 5:00 pm until 6:00 pm

London (BST) from 4:00 pm until 5:00 pm

In Canada:

Toronto (EDT) from 11:00 am until 12:00 pm

Vancouver (PDT) from 8:00 am until 9:00 am

Chair

Pr Lode Godderis, IDEWE-KULeuven

 Registration for this event

To register for this event, please click on the following link
https://rizivinami.typeform.com/to/OEf6kiEN

Programme

Pr Ewan Macdonald, Head of Healthy Working Lives Group

Long Covid – what is it and Impact on Workability

------

Craig Gosse MD FRCPC, Occupational Psychiatry

Long Covid: Impact on Canadian’s Mental Health and Potential Mitigation Strategies

Keep up to date at the following webpage

www.ifdm2021.org

Fee

Free of charge

 

IFDM2021

Brussels, Belgium

 

Partager sur les réseaux sociaux

 

 

www.IFDM2021.org  

Créé avec‌ ‌ Découvrir Ascend

 

Code van geneeskundige plichtenleer

Art 8 : de arts moet zich bewust zijn van zijn sociale plichten tov de gemeenschap

„Art 32 : de al dan niet vrij gekozen arts zal enkel op gewetensvolle wijze en op wetenschappelijke gronden beslissingen nemen

„Art 99 : de arts moet zowel de onaantastbare rechten van de menselijke persoon eerbiedigen als zijn plichten tegenover de gemeenschap vervullen

„Art 102 : de arts moet gewetensvol en in alle objectiviteit elk voor het verkrijgen van sociale voordelen vereist document opstellen

„Art 103 : onverminderd de bepalingen van art 36, alinea 1, betreffende de diagnostische en therapeutische vrijheid, moet de arts zich bewust zijn van zijn sociale verantwoordelijkheid. Het bestaan van prive- of openbare verzekeringen betekent niet dat hij mag afwijken van de in alinea 2 van art 36 opgenomen bepaling inzake misbruik van de therapeutische en diagnostische vrijheid

Wat doen wij?

Verdediging van de professionele belangen en permanente opleiding / wetenschappelijke bijscholing.

Verdediging van de professionele belangen:

 • Jaarlijkse Algemene Vergadering
 • Overlegvergaderingen met afgevaardigden van lokale verenigingen van raadgevende artsen en medische experten
 • Inwinnen van juridisch adviezen
 • Overleg met zusterorganisaties (oa NCGD, Abefradoc, AMEJ, WVV,...)
 • Vertegenwoordiging bij de bevoegde commissies bij Assuralia, justitie, Fedris en sociale verzekeringsgeneeskunde

 Permanente opleiding & Wetenschappelijke bijscholing:

 • Lokale verenigingen organiseren jaarlijks een viertal wetenschappelijke bijscholingen
 • Het bestuur organiseerde in 2016 3 consensusvergaderingen
 • Benevermedexfonds
 • Jaarlijks symposium
 • Contacten worden gelegd met de universitaire opleidingsdiensten en andere verenigingen zoals NCGD, WVV, AMEJ en Abefradoc
 • Deelname commissies sociale verzekeringsgeneeskunde
 • Publicaties op website

 

Wie zijn wij?

Benevermedex (Belgische Nederlandstalige Vereniging van Verzekerings- raadsgeneesheren en Medische Experten) vzw.

Oprichting: 13 maart 2013. Registratie statuten: 19 april 2013

Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Onafhankelijke Specialisten in Verzekeringsgeneeskunde en Medische Experten, hoofdzakelijk actief als raadgevende artsen voor Verzekeringsmaatschappijen en Rechtbanken (Erkenningcommissie, opleiding, opleidingplaatsen/stagemeesters)

Benevermedex onderhoudt relaties met haar zustervereniging in het zuiden van het land: Abefradoc, is lid van AEDME (Association Européenne des Médecins Experts) en onderhoudt contacten met Assuralia (o.m. de Commissie Adviserende Artsen-Verzekeraars, wat aanleiding gaf tot een gemeenschappelijke ethisch charter in 2015), Fedris, de WVV, AMEJ, de Orde der Artsen, justitie, verantwoordelijke voor de opleiding verzekeringsgeneeskunde (KUL, UA en UG),  en het Nationaal College van Gerechtelijke Deskundigen van België.